Matematiksel Biyoloji Nedir?

Standard


Matematiksel biyoloji, matematiğin biyoloji, tıp ve biyoteknoloji dallarına uygulandığı disiplinlerarası(interdisciplinary) bir daldır. Bu alan günümüzün en hızlı gelişen ve matematiğin uygulandığı en heyecan verici dalı olarak görülüyor bir kısım uygulamalı matematikçilerce.

Matematiksel biyolojiye merakınız varsa matematiksel biyolojiye giriş kitaplarına göz atabilirsiniz. Bu kitapların büyük bir kısmını anlamada biyoloji altyapısı gerekmemektedir. Mesela J.D.Murray ‘in kitabını inceleyebilirsiniz.

Her ne kadar biyoloji deyince aklımıza bir çok terim ezberlemek ve bunları hafızada tutmaya çalışmak gelse de, matematiksel biyolojinin ezberle bir alakası yoktur. Bu bilim dalı, çok çeşitli matematiksel araçları bilmeye ve iyi bir analiz gücü ile problemleri modellemeye dayalıdır.

Matematiksel biyolojide uzmanlaşmak isteyen bir lisanüstü öğrencisinin aşağıdaki özelliklere sahip olması beklenir.
1- Kuvvetli bir Uygulamalı Diferansiyel Denklemler bilgisi.
Özellikle biyoloji üzerine matematiksel modellemeye yönelik adi ve kısmi diferansiyel denklem teknikleri.
2- Nümerik Analiz bilgisi. Bilgisayarda programlama yapabilme kabiliyeti, özellikle de Matlab tecrübesi.
3- Deney sonuçlarını yorumlayabilecek İstatistik ve Olasılık bilgisi
4- Matematiksel Biyolojide Modelleme dair detaylı bilgi.
5- Bazı biyoloji konularına giriş seviyesinde bilgi(alt yapı değil)
Matematiksel biyolojide ihtisas yapmış bir öğrenciden, oluşan problemlere analitik yada nümerik modelleme yaparak, problemin altında yatan biyolojik faktörleri açıklaması, tahmin etmesi veya optimize etmesi beklenir. Bu kabiliyete sahip araştırmacılar Hastalık Kontrol Merkezlerinde, matematik ve biyoloji ile alakalı eğitim kurumlarında görev alabilecek kapasiteye sahip oldukları gibi akademik kariyerlerine devam edip bu alanda yapılan araştırmalara katkı sağlamayı da düşünebilirler.

Eski olimpiyatçılardan Fatih Ölmez de doktora çalışmalarını matematiksel biyoloji üzerinden sürdürmekte. Ohio-State University(OSU)de araştırma görevlisi olan Fatih Bey, konu ile ilgilenenlerin Getting Started in Mathematical Biology ve Why is Mathematical Biology So Hard? yazılarını okumalarını tavsiye ediyor.

Matematiksel Biyoloji‘de yapılan çalışmalar ışında bir çok hastalığın tedavisine yada teşhisine yardımcı modellemeler sunulmuştur.

Türk Nöroloji Derneği tarafından ödül alan Yeliz Karaca Hanım’ın “MULTIPLE SKLEROZ HASTALIĞININ VE ALT GRUPLARININ BELİRLENMESİ İÇİN OPTİMUM BİR MATEMATİKSEL MODELİN OLUŞTURULMASI” başlıklı doktora tezi bu çalışmalardan biri olarak gösterilebilir.

Advertisements

Bir Yorumda Bulunun.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s